ZOFIA DANUTA PASIŃSKA

W 1964r. rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi  (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemieńskiego). Studiowała malarstwo w pracowni prof. Z. Głowackiego i grafikę użytkową u prof. S. Krygiera. Drugą specjalnością było projektowanie ubioru.

Ukończyła studia i uzyskała dyplom magistra sztuki w 1970r. W tym samym roku    podjęła pracę jako projektantka odzieży w jednej z najlepszych wówczas placówek realizacji kolekcji odzieżowych w Polsce, w Domu Mody „Telimena”.

Działalność ta fascynowała ją i rozszerzyła zainteresowanie modą, scenografią, architekturą, plenerem, muzyką i ruchem. Fotografie zaś utrwalały otaczającą nas rzeczywistość. W latach 1970-1981 uczestniczyła w plenerach malarskich organizowanych dla plastyków i projektantów oraz w wystawach po plenerowych. W 1981r. po ogłoszeniu stanu wojennego i rozwiązaniu Centralnego Ośrodka Reklamy Przemysłu Odzieżowego otworzyła prywatny sklep z elegancką odzieżą damską w Łodzi, o dobrej renomie, w którym przez 21 lat panie chętnie ubierały się w stroje zwłaszcza wizytowe. W latach 90-tych dodatkowo prowadziła dwa własne sklepy z odzieżą damską usytuowane w centrum na ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Natomiast nadal maluje obrazy, które stanowią jej pasję. Maluje obrazy w oparciu o szkice i fotograficzny rejestr przyrody. Wykorzystuje możliwości utrwalenia piękna w fotografii, rejestruje ulotną chwilę w obrazie fotograficznym. W malarstwie zaś dokonuje selekcji zachwytu, uporządkowania wzajemnych relacji koloru i formy, kształtuje swój emocjonalny stosunek do budowy nowej formy w tworzonym obrazie. Kolor i forma to zasadnicze elementy w jej malarstwie, zaś fascynacja tworzenia jest jej siłą wyobraźni. W temacie przyrody ulubiony motyw stanowią drzewa.

Jej obrazy są wycinkiem otaczającej nas rzeczywistości, pokazane bez udziału ich tworzenia, kierowane indywidualnym  poczuciem piękna…